Als uw tandvlees extra zorg nodig heeft, kunt u worden verwezen naar de parodontoloog.

Tandvleesproblematiek kan zo ingewikkeld zijn dat u door uw tandarts of mondhygiënist verwezen wordt naar een parodontoloog.

Hoe gaat het verder?

Na verwijzing wordt de tandvleeszorg in principe tijdelijk -gemiddeld 1,5 jaar- van uw tandarts of mondhygiënist overgenomen. Elke nieuwe patient wordt eerst gezien door de parodontoloog.

Geen verwijzing?

Wanneer u een second opinion wilt hebben, waarvan we uw behandelaar naar uw wens wel of niet van op de hoogte stellen, bieden we een objectieve tweede mening over de staat van uw gebit of voor een reeds gemaakt behandelplan. Behandeling kan bij ons niet plaatsvinden vanwege het behouden van objectiviteit. 

De intake/second opinion duurt 60 minuten en omvat een uitgebreid onderzoek naar aanleiding van uw wensen en klachten, nadien krijgt u een digitale rapportage van onze bevindingen waarmee u zelf kunt doen wat u wilt. Mocht u een afspraak willen maken of meer informatie willen hebben, dan kunt u (dagelijks tot 13u) contact opnemen met onze balie voor een eerste bezoek/second opinion afspraak.

Eerste bezoek

Behandeltraject

Mondhygiëne instructies

Facturering

Tevredenheid

Wat moet u meenemen?

Veelgestelde vragen

In het begin werken we met behandelingen van 60 minuten. Deze tijd hebben we nodig om een voor het aanleren van nieuwe poets en zelfzorg technieken om de tanden en kiezen uitgebreid en vakkundig te kunnen reinigen. Na een eerste intensieve periode van 4-5 behandelingen van een uur, wordt door de parodontoloog gekeken wat de resultaten zijn van de behandelingen. Daarna volgt een chirurgische of een niet-chirurgisch vervolg. Voor de niet-chirurgische nazorg komt u met tussenpozen van een aantal maanden bij de mondhygiënist. Deze behandelingen duren 45 tot 60 minuten. In principe nemen we ongeveer 1,5 jaar de behandelingen voor het tandvlees van uw eigen tandarts of mondhygiënist over, de gemiddelde duur om stabiliteit van het tandvlees te bereiken.

Tandvleesproblemen uiten zich vaak als eerste door bloeding. Spontaan of tijdens het eten van een appel, bij het poetsen, bij het gebruik van ragers of tandenstokers hoort het tandvlees niet te gaan bloeden. Heeft u hier toch regelmatig last van? Dan is dit het eerste signaal van het lichaam dat er iets aan de hand is. Tandvleesproblemen geven over het algemeen geen pijn, alleen bij acute ontstekingen. De afwezigheid van pijn wil dus niet zeggen dat er geen tandvleesproblemen zijn. Sommige mensen merken dat de tanden langer lijken te worden of dat ze last krijgen van een mondgeur, dit zijn signalen om bespreekbaar te maken bij een bezoek aan de tandarts of mondhygiënist.

De aanwezigheid van ernstige tandvleesproblemen zoals parodontitis kunnen we vaststellen met een uitgebreid onderzoek tijdens het eerste bezoek bij ons.

Dit is een moeilijke vraag om te kunnen beantwoorden als we geen aanvullende informatie hebben. Goede zelfzorg en een gezonde leefstijl dragen bij aan het voorkómen van tandvlees problemen. Beter is om van de huidige situatie van het tandvlees uit te gaan en te bespreken of en hoe we daarin verbetering kunnen brengen.

Om deze vraag te kunnen beantwoorden is het belangrijk te begrijpen dat parodontitis (ernstige tandvleesontsteking) geen ziekte is die we altijd helemaal kunnen laten verdwijnen; het is meestal een chronische aandoening. We weten uit wetenschappelijk onderzoek en ervaring dat we met de juiste nazorg de aandoening in elk geval rustig (gezond en stabiel) kunnen krijgen en houden. Dat wil zeggen dat doormiddel van goede zelfzorg en regelmatige reiniging door de mondhygiënist kunnen zorgen dat de conditie van uw tandvlees verbetert en stabiel blijft.

Als we de tandvleesproblemen laten zoals ze zijn, is de kans heel groot dat er steeds meer bot rondom de tanden en kiezen verloren gaat waardoor deze op den duur losser komen te staan. Pas dan zult u als patiënt de ernst van het probleem zelf ervaren en bent u dus eigenlijk te laat. Uiteindelijk leidt parodontitis tot verlies van tanden en kiezen, wanneer dat zal zijn, is moeilijk te voorspellen.

Het bot rondom de tanden en kiezen verdwijnt ‘aanvalsgewijs’. Wetenschappers hebben getracht om een ‘formule’ te vinden om het botverlies te voorspellen, dat is niet gelukt. Bij parodontitis geldt dus bij uitstek dat voorkomen – door behandelen – beter is dan genezen.

Goede zelfzorg vormt de basis voor het onder controle krijgen en houden van de gezondheid van het tandvlees. Door iedere dag met veel aandacht de tanden te poetsen en ook de ruimtes tussen de tanden schoon te maken, zal het tandvlees gezonder worden. De zorg en instructie van ons helpt u daarbij.

Uw mondhygiënist heeft al deze jaren goed voor uw gebit gezorgd. Het kan voorkomen dat hij/zij merkt dat de tandvleesproblemen niet beter willen worden en u erbij gebaat bent om doorgestuurd te worden door een tandarts-specialist, de parodontoloog. De parodontoloog heeft meer mogelijkheden, zowel chirurgische als aanvullende niet-chirurgische, voor het behandelen van de tandvleesproblemen waardoor we met een nieuwe aanpak de tandvleesproblemen alsnog onder controle kunnen krijgen.

Het ontstaan van de tandvleesproblemen hangt samen met factoren als erfelijkheid en allerlei factoren die de afweer tegen tandvleesontstekingen negatief beïnvloeden zoals dat bij meerdere chronische ziektes het geval is. Voorbeelden daarvan zijn veroudering, roken/drinken/drugs, suikerziekte, sommige medicatie en langdurige ernstige stress.

Omdat ernstige tandvleesontsteking een chronische aandoening is, is het belangrijk dat u regelmatig onder behandeling blijft bij een parodontologiepraktijk, mondhygiënist of tandarts. Ook blijft een goede zelfzorg uw hele leven van groot belang. Op die manier vergroot u de kans op stabiliteit en wordt de kans op terugval kleiner. Koudegevoeligheid van de tanden en kiezen is soms een gevolg van de behandeling, vaak verdwijnt dit weer na 3-6 maanden. Als bij aanvang het ziektebeeld ver is voortgeschreden is, bijvoorbeeld bij de voortanden, dan trekt het tandvlees op-ook zeker nog na de behandeling-. Hiervoor geldt dan helaas, evenals bij teruggetrokken bot: wat weg is, is en blijft weg. In samenwerking met een esthetisch tandarts zijn er methodes om het opgetrokken tandvlees te maskeren, dat kan pas als het tandvlees gezond en stabiel is.

Wij kunnen doormiddel van uitgebreid onderzoek, de ernst van de tandvleesproblemen in kaart brengen. Op basis hiervan wordt een behandelplan opgesteld. Hierin proberen we zoveel mogelijk rekening te houden met uw eigen wensen. Na het uitvoeren van het behandelplan wordt het tandvlees vaak veel gezonder. In een aantal gevallen is daarna nog een aanvullende chirurgische behandeling bij de parodontoloog nodig. Wanneer de situatie goed verbeterd is en het tandvlees stabiel blijft, kan u na ruim een jaar weer terug naar uw eigen tandarts of mondhygiënist.

Ja. Wij zijn ‘onderaannemers’ van het tandvlees: uw tandarts is de ‘hoofdaannemer’ van het gehele gebit. Wel zullen we een (schriftelijke) melding maken zodra we een gaatje of een ander probleem tegenkomen, waar we de tandarts op willen attenderen. De tandarts kijkt tijdens de controle naar veel meer dingen dan alleen gaatjes en tandvlees. Uw tandarts blijft daarom uw hoofdbehandelaar op het gebied van algemene tandheelkunde.

De ervaring leert dat we veel angst kunnen wegnemen door duidelijke afspraken te maken tijdens het behandelen. We vertellen uitgebreid wat we gaan doen en luisteren naar uw zorgen en angsten. Bij het uitgebreid reinigen, verdoven we tanden en kiezen waardoor de behandeling zo min mogelijk vervelend is voor u. Over het algemeen vinden zelfs de meest angstige mensen de behandeling achteraf erg meevallen.

Sommige medicijnen en aandoeningen hebben invloed op de mondgezondheid. Bij het gebruik van sommige medicijnen adviseren we in gesprek te gaan met de behandelend arts om een medicijn te proberen dat een minder ongunstig effect op het tandvlees of de mond heeft. Aandoeningen en behandelingen die het immuunsysteem beïnvloeden maken het soms lastiger een optimaal resultaat te behalen, denk hierbij aan bijvoorbeeld instabiele suikerziekte en behandelingen tegen kanker.

Roken is de belangrijkste risicofactor voor het ontstaan van tandvleesproblemen. Roken zorgt er daarnaast voor dat we gemiddeld genomen een minder goed behandelresultaat krijgen op korte termijn, maar dat we vooral op lange termijn geen optimaal behandelresultaat en stabiliteit bereiken. Daarom adviseren we om te stoppen met roken, bij voorkeur voor de start van de behandeling. Voor hulp bij het stoppen adviseren we u contact op te nemen met de huisarts.

Niet per se. Dat hangt af van verschillende factoren. Wel is bekend dat gevoeligheid voor tandvleesproblemen in de familie zit. Enerzijds komt dat door erfelijke factoren, anderszijds ook door (overgenomen) gedragsfactoren. Het is verstandig uw kinderen regelmatig door een tandarts en/of mondhygiëniste te laten controleren.

Voor verdere vragen kan u contact met ons opnemen.

Contact formulier

0578-745031
Dagelijks zijn we telefonisch bereikbaar van 9-13u

Adres

Dwarsweg 11, 8161 CH, Epe

OPENINGSTIJDEN

Maandag: 8:15 – 16:45 uur
Dinsdag: 8:15 – 20:30 uur
Woensdag: voorlopig gesloten
Donderdag: 8:15 – 16:45 uur
Vrijdag: 8:15 – 16:45 uur

Vol ons op: